1-Home 2-Competition 3-Academic 4-Career 5-Exhibition 7-makemoney 8-Microsoft Workshop 9-GDG 12-Tour 13-Student Activities 14-Downloads
สรุปการแข่งขัน

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงาน "IT LADKRABANG OPEN HOUSE 2012" ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดบ้านให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และผู้สนใจเยี่ยมชม ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม และ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยี-
สารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยในงานนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานทุกท่านเป็นอย่างดี

คณะไอทีลาดกระบัง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดบ้านของเรา เราหวังว่าท่านจะได้รับความรู้
ความสนุกสนาน แรงบันดาลใจ และประสบการณ์แปลกใหม่จากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน หากงาน
เปิดบ้านไอทีลาดกระบังปีนี้มีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใด คณะไอทีลาดกระบังยินดีน้อมรับคำติชมและสัญญาว่า
จะนำไปปรับปรุงในการจัดงานปีต่อๆ ไป ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้ความสนใจมาเยี่ยมบ้านของเรา
อีกครั้งหนึ่ง...

พบกันใหม่ใน "IT LADKRABANG OPEN HOUSE 2013"

การศึกษาต่อ

กิจกรรมเสวนาและ Workshop

การแข่งขันทางวิชาการ

นิทรรศการ/กิจกรรมจากผู้สนับสนุน

LG

LG

กิจกรรมจากชุมนุมของนักศึกษา