News

สรุปการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP&AJAX

ทีมงานจัดการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ AJAX ขอสรุปการแข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม ดังนี้

บรรยากาศการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าแข่งขัน


น้องๆ มากันด้วยสีหน้าสดใสร่าเริงพร้อมจะมาชิงรางวัลกันถ้วนหน้า มาลงทะเบียนกันแต่เช้า ทีมแรก
มาถึงประมาณ 8:00 น. โดยทีมที่มาลงทะเบียนแข่งขัน PHP & AJAX เรียงลำดับตามทีมที่มาถึงก่อน ดังนี้

1. พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” (มาพร้อมอาจารย์)
2. สิริรัตนาธร
3. ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
5. บดินทรเดชา
6. นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
7. สตรีสมุทรปราการ
8. ลาซาล
9. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
10. สิรินธรราชวิทยาลัย

ทั้งน้องๆ และอาจารย์ได้เข้าไปนั่งรอเวลาแข่งในห้อง 209 และสักพักเมื่อน้องๆ ออกไปเดินข้างนอกกัน
แล้วกลับมาก็พบว่า คณาจารย์ 4-5 ท่าน ก็ได้ใช้ห้องพักของน้องๆ เป็น ห้องประชุมชั่วคราวไปแล้ว
น้องๆ จึงเดินเล่นรออยู่แถวหน้าห้อง

บรรยากาศการเข้าสู่ห้องแข่งขัน

เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน น้องๆ แต่ละทีมก็ทยอยกันเข้าสู่ห้องแข่งขัน เมื่อเห็นว่ามาพร้อมกันครบแล้ว
พี่เกรกก็ได้ชี้แจงรูปแบบและกติกาการแข่งขัน มีการอธิบายโจทย์และวิธีการส่งผลงานร่วมกับพี่แบงค์
(Because Of U) และแนะนำให้น้องๆ รับประทานลูกอมที่แจกให้คนละ 2 เม็ด ในยามที่เครียด
หรือทำไม่ได้

บรรยากาศการแข่งขัน


น้องๆ ก็อ่านเนื้อเรื่องนำโจทย์ (ที่ยาวเวอร์) ด้วยความตั้งใจ มีเพียงบางทีมเท่านั้นที่พลิกไปอ่าน
สาระสำคัญแท้ๆ ทันทีที่ได้โจทย์ มีปัญหาเล็กน้อยอยู่เครื่องหนึ่งที่ Adobe CS6 ยังไม่ได้ activate
จึงให้น้องใช้  CS4 แทน แรกเริ่มได้ให้น้องทดลองล็อกอินเข้าระบบส่ง ซึ่งก็เกิดปัญหาที่แทบทุกทีม
ไม่สามารถล็อกอินได้ จึงดำเนินการแก้ไขกันอย่างทันที หลังจากทุกอย่างลงตัวแล้ว การแข่งขันสร้าง
ผลงานก็เริ่มขึ้นที่ปลายนิ้วของแต่ละคนแต่ละทีม บ้างก็เปิด Adobe Photoshop หรือ Adobe
Dreamweaver บ้างก็เปิดดู file ใน folder Framework ที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนการแข่งขัน

การแข่งขันดำเนินไปเรื่อยๆ มีบางทีมที่ยกมือถามรายละเอียดที่ยังสงสัยเป็นครั้งคราว จนเมื่อการทำ
ผลงานส่วนที่ทำรายบุคคลหมดเวลาลง บรรดา staff การแข่งขันก็แบ่งกันตรวจผลงานน้องๆ
การทำผลงานส่วนที่ทำรายทีมดำเนินต่อเนื่อง จนกระทั่งหมดเวลา จึงได้เชิญให้น้องๆ ไปรับประทาน
อาหารกลางวัน และชมนิทรรศการในงาน ก่อนมาเตรียมตัวนำเสนอผลงานเวลาบ่าย

   

บรรยากาศการนำเสนอผลงาน

ก่อนถึงเวลานำเสนอผลงาน น้องๆ บางทีมได้เข้ามาพูดคุยกับ staff การแข่งขันบางคนเกี่ยวกับ
ผลงานของตัวเอง และ โอกาสที่จะได้รับรางวัลซึ่ง staff ก็ตอบได้เพียงแค่ ให้มั่นใจกับผลงานของตัวเอง
และเตรียมตัวนำเสนอผลงานให้ดีที่สุด

เมื่อถึงเวลาการนำเสนอผลงาน แต่ละทีมก็มาด้วยความมั่นใจบ้าง ไม่มั่นใจบ้าง แต่ทุกทีมก็สามารถ
นำเสนอผลงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ยอมรับในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และข้อบกพร่องของตัวงาน
เมื่อกรรมการสอบถามเกี่ยวกับผลงานของแต่ละทีม

 

หลายทีมออกจากห้องนำเสนอผลงานออกมาด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง หลังการนำเสนอเสร็จสิ้น
ทุกทีม จนเมื่อทั้ง staff และ ผู้เข้าแข่งขัน ไปรอการประกาศผลที่ auditorium น้องๆ บางทีม
ได้เข้ามาพูดคุยกัน staff การแข่งขันบางคน เล่าถึงความไม่มั่นใจของตัวเองในเชิงตัดสินว่าตนเอง
ไม่ได้รับรางวัลแน่ๆ แล้ว

สรุปคะแนน

 

อันดับ ชื่อทีม/โรงเรียน คะแนน
1 504 Gateway Timeout
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
67.50
2 Skyhouse
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
37.05
3 echo
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
33.55
4 นนทร๊ทูโก
สตรีสมุทรปราการ
30.73
5 8E88
ลาซาล
27.15
6 RPR DREAM
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
23.90
7 พนมอดุลวิทยา
พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
19.22
8 Trusting
สิริรัตนาธร
14.85
9 PSM COM_01
สาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
8.56
10 PSC
สิรินธร ราชวิทยาลัย
4.25

 

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ AJAX ในงานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง 2012

รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
- นายพลรวี ประเสริฐสม
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา 4,000 บาท
และของที่ระลึกจากคณะไอทีลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
- นายชานิวัฒน์ แสงไชย
- นายจิรายุ โกษาเสวียง
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา 2,000 บาท
และของที่ระลึกจากคณะไอทีลาดกระบัง

รางวัลชมเชย

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
- นายวรัตม์ กวีพรพจน์
- นางสาวนริศา ดินแผ่น
ได้รับประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากคณะไอทีลาดกระบัง

โจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน

 


โจทย์ส่วนที่ 1

โจทย์ส่วนที่ 2

 

ไฟล์ผลงานของผู้เข้าแข่งขัน

 


ทีม echo
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

.

ทีม พนมอดุลวิทยา
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

.

ทีม 504 Gateway Timeout
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

.

ทีม Skyhouse
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

.

ทีม PSC
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

.

ทีม นนทร๊ทูโก
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

.

ทีม Trusting
โรงเรียนสิริรัตนาธร

.

ทีม 8E88
โรงเรียนลาซาล

.

ทีม RPR DREAM
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม
รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทีม PSM COM_01
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)