เปิดบ้านไอทีลาดกระบัง 2011

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดบ้านให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และผู้สนใจเยี่ยมชม ในวันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าลาดกระบัง งานนี้ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (คลิกเพื่อไปที่หน้าลงทะเบียน) เพื่อรับของที่ระลึกและเอกสาร
จากทางคณะ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
และ หากประสงค์จะสมัครร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ สามารถอ่าน รายละเอียดของแต่ละการแข่งขัน และสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในรายละเอียดการแข่งขัน

นอกจากนี้สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจสมัครเข้าค่าย IT Camp ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นค่าย
วิชาการที่ให้ความรู้ด้าน IT โดยประกอบด้วยค่ายย่อย 3 ค่าย คือ ค่าย Network Plus Plus นำเสนอความรู้
เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น รวมทั้งการสร้างและออกแบบระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม Packet Tracer
ค่าย Programming like like เรียนรู้การสร้างโปรแกรมด้วย Scratch ที่สามารถใช้งานได้จริง
และ ค่าย Love Lua Lua พบกับความรู้ควบคู่กับสนุกสนานด้วย Love Game Engine ที่ทำให้เราสามารถ
พัฒนาเกมส์ 2D ด้วยภาษา Lua ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

** น้องที่สมัครค่ายภายในวันงาน OPENHOUSE จะได้รับสิทธิ์สัมภาษณ์ทันทีจากพี่ๆ เพื่อคัดเลือก
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่าย โดยหากไม่มีรายชื่อติดในส่วนของงาน OPENHOUSE ก็ยังสามารถมีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกในส่วนของการรับสมัครปกติได้

วันที่ 2 กันยายน 2554

 • —กิจกรรมการแข่งขันทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -  การแข่งขันตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -  การแข่งขันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
  -  การแข่งขันเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP
  -  การแข่งขันโต้วาทีหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • —นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
 • กิจกรรม iPad Workshop โดย U.Store by eits
 • การรับสมัครและสัมภาษณ์ค่าย IT Camp 8

วันที่ 3 กันยายน 2554

 • —กิจกรรมเปิดบ้านคณะไอที ลาดกระบัง: พบกับกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพด้านไอที
  -  ไขข้อสงสัย …สาขาไอทีกับหลักสูตรต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์
  -  แนะนำหลักสูตรไอที ลาดกระบัง การคัดเลือก และทุนการศึกษา
  -  เยี่ยมชมคณะฯ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย ห้องสมุด ชุมนุมต่างๆ ของนักศึกษา ฯลฯ
 • —นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
 • การรับสมัครและสัมภาษณ์ค่าย IT Camp 8

รายละเอียดกำหนดการภายในงาน

หรือสอบถามที่ e-mail : openhouse@it.kmitl.ac.th
โทรศัพท์ 0-2723-4936 – 40 , 0-2723-4942-45