ชุมนุม AGAPE’

สันทนาการคืออะไร?

น้องๆ หลายคนอาจจะสงสัยและไม่คุ้นว่าสันทนาการคืออะไร และบางคนอาจจะเคยคุ้นกันบ้างแล้ว เพราะเคยเข้าค่าย ม.ปลายที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น สันทนาการนั้นเป็นเหมือนกิจกรรมกลุ่มที่สร้างความสนุกสนาน ครื้นเครง สร้างเสียงหัวเราะไม่ขาดสาย และคอยดูแลเทคแคร์น้องๆ ด้วยความเอาใจใส่

AGAPE’ คืออะไร ?

“AGAPE” มีหลากหลายความหมาย ความหมายแรก แปลว่า “กิริยาอ้าปากค้าง” (ฮามาก 555555555+) ส่วนอีกความหมายซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่า แปลว่า “ความรักอันบริสุทธิ์”
เพราะพวกเราชาว “AGAPE” จะมอบความรักให้น้องๆ โดยไม่หวังผลอื่นใดตอบแทน :”)

ในวัน Open house เตรียมพบกับความสนุกสนานที่พี่ๆ เตรียมมาให้น้องๆ แน่นอน…

 

สิปปวิชญ์ สุขกรี
ประธานชุมนุม AGAPE’