ชุมนุม FOTO+ MAG

FOTO+ MAG คืออะไร?

ชุมนุม FOTO+ MAG เป็นชุมนุมการถ่ายรูปของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงแม้จะไม่มีกล้องก็สามารถร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมนุมได้ โดยมีการจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆ ทั้งปีการศึกษา

FOTO+ MAG ทำอะไรบ้าง?

ชุมนุม FOTO+ MAG มีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น Workshop การถ่ายรูปและการแต่งรูป, จัดทริปถ่ายรูปนอกสถานที่, การถ่ายงาน event ต่างๆของทางคณะและทางสถาบัน และอื่นๆอีกมากมาย

 

ในวันงาน Open House ชุมนุม FOTO+ MAG จะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายของนักศึกษาในชุมนุม ที่ห้อง M16 ผู้ที่สนใจในด้านการถ่ายภาพ สามารถแวะเวียนเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง
และเทคนิคการถ่ายภาพกันได้ตลอดงานครับ


 

กิตติพันธ์ ขันติไตรรัตน์
ประธานชุมนุม FOTO+ MAG