ชุมนุม IT Forge

IT นั้นย่อมาจาก Information Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วน Forge นั้นแปลว่า การตีเหล็ก หรือ โรงตีเหล็ก เพราะฉะนั้นเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจะหมายถึง การตีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กล้าแข็งขึ้น หรือ หมายถึงสถานที่สำหรับการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ชุมนุม IT Forge นั้นเป็นชุมนุมเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถนำไป
แข่งขัน หรือนำไปปฏิบัติจริงเพื่อใช้หาเงินมาเลี้ยงชีพได้ โดยหลักๆ คือการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการจาก
ที่เราได้เรียนรู้มานำมาต่อยอดต่อไป เพื่อให้เกิดแนวคิดหรือไอเดียใหม่ที่สามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีให้
สามารถก้าวไปได้อย่างรวดเร็ว และอีกทั้งยังให้นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ นำไปใช้งานได้จริง
อีกด้วย ไม่ใช่แค่เรียนอยู่ในมหาลัย แล้วก็จบอยู่แค่นั้น ดังนั้น ชุมนุม IT Forge จึงเป็นดั่งเหมือน
โรงเหล็กที่จะตีเหล็กอ่อนให้ขึ้นรูปเป็นดาบ ที่งดงามและแข็งแรง ดั่งเช่น ความหมายของมัน

 

OpenHouse เราทำอะไรบ้าง?

ในวันงาน อาจไม่ได้พบชุมนุม IT Forge มาออกบูธพบปะกับน้องๆ นั่นเพราะเราติดภารกิจหลายๆ อย่าง
เช่น การจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานเรานั่นคือ น้องๆ และผู้ที่
มาเยี่ยมชมงานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง สามารถใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายได้ฟรี!! โดยติดต่อขอรับรหัสผ่าน
ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน และ connect ไปที่ ITFORGE หรือ ITFORGE_UFO เท่านี้น้องๆ ก็จะ
ไม่พลาดการอัพเดตข่าวสาร แล้วอย่าลืมถ่ายรูปบรรยากาศในงานแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยล่ะ ^^

 

ศราวุธ รุ่งเจริญกิจ
ประธานชุมนุม IT Forge