นิทรรศการเทคโนโลยีจาก LG

พบกับนิทรรศการเทคโนโลยีจาก LG ได้ในงาน

เปิดบ้านไอทีลาดกระบัง 2012