MT Square ROAD SHOW : KMITL

งานเสวนาที่จัดโดย MT Square (Mobile Technology for Thailand) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกลุ่มภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์มือถือและแทปเล็ต พบกับวิทยากรชื่อดังมากมาย กับหัวข้อเสวนาต่างๆ
a
a
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าห้องบรรยาย M22 ชั้นลอย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 12:00-13:00 น. ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (ดาวน์โหลดกำหนดการ)