รายชื่อผู้เข้าแข่งขันโต้วาทีหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศกติกาเพิ่มเติม/วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

_ในการแข่งขันรอบแรก ผู้จัดได้ทำการสุ่มทีมที่จะเป็นฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านให้ ส่วนรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ จะให้หัวหน้าทีมที่แข่งขัน
•__จับสลากเลือกว่าจะเป็นฝ่ายเสนอหรือฝ่ายค้าน
• _อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น กระดาน แผ่นชาร์ท ในการนำเสนอได้ ยกเว้นสื่อที่ต้องเปิดผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีดีโอ ไฟล์เสียง ฯลฯ
• _การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป
• _ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที หากทีมใดไม่รายงานตัวภายในเวลาดังกล่าว
•__ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครแข่งขันในปีถัดไป
• _สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
_______รอบคัดเลือก – ห้องบรรยาย M03, M21, M22, M23 (ลงทะเบียน 9:00 เริ่มแข่ง 9:30 น.)
_______รอบ 4 ทีม – ห้องบรรยาย M03, M21 (ลงทะเบียน 10:30 เริ่มแข่ง 11:00 น.)
_______รอบชิงชนะเลิศ – เวทีกลาง โถงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 14:30 เป็นต้นไป
• _ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
• _ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ทีมที่ โรงเรียน ชื่อทีม ชื่อ-สกุล
1. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต SKR นายธรรพ์ณธร ธัญญาวิวัธน์กุล
นางสาวจิตติมา กอนา
นางสาวกมลรัตน์ สมันกสิวิทย์
2. เทพศิรินทร์ นนทบุรี เด็กเทพฯ นายดำรงศักดิ์ สัตบุตร
นายณธพล เก่งกล้า
นายกรรมณัย โพธิ์ทอง
3. สิรินธรราชวิทยาลัย PSC นายนนทพัทธ์ อ่อนมั่นคง
นางสาวสุภัชชา วังมะนาว
นางสาวนาฏลดา วิบูลมงคล
4. ลาซาล เขมา นายสมประสง เลิศรุ่งนิรันดร์
นางสาวฉันท์พิชญา โควดำรงค์
นางสาวทิพรดา บวรสมพงษ์
5. สวนกุหลาบวิทยาลัย ASPA นายโชติชนน์ สงวนพานิช
นายยุทธพิชัย อวยพรชัยสกุล
นายณัฐชนน พงษ์นิมิตร
6. ราชวินิตบางเขน ลูกย่าผัน นายปวริศ ช่องคันปอน
นายนิติธร วรบุตร
นายชโนดม พิทักษ์
7. อัสสัมชัญศึกษา AS Team นางสาวธนธร ศิระพัฒน์
นางสาวณัฐนันท์ ศิริถาวรสันติ
นางสาวชัญญานุช สีมานะชัยสิทธิ์
8. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ SLP Team นางสาวสุวรัตน์ ช่วงโชติ
นางสาวสุชิรา ทองรักษ์
นางสาวมาลีวัณ สร้อยพันมี


ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน