การเดินทางโดยรถยนต์

คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
การเดินทางมายังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้ได้หลายเส้นทาง ดังที่แสดงในแผนที่ด้านบน (คลิกที่ภาพเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่)

เส้นทางที่ 1 มาจากกรุงเทพฯ โดยใช้ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) เมื่อถึง กม.ที่ 10 ให้ชิดซ้ายเพื่อ
ออกจากมอเตอร์เวย์ที่แยกต่างระดับร่มเกล้า เลี้ยวขวาไปตามถนนร่มเกล้า มุ่งหน้าถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง จากนั้น
เลี้ยวซ้ายที่แยกลาดกระบัง ตรงไปตามถนนลาดกระบังประมาณ 3.5 กิโลเมตร จะถึงทางแยกเข้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ให้ชิดซ้ายตามป้าย “ลาดกระบัง” จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนฉลองกรุง ข้ามสะพานเข้าสู่เขตสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไปตามเส้นทางเรื่อยๆ ผ่านคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง จากนั้นข้ามทางรถไฟ ถนนจะหักโค้งไปทางขวา
ผ่านอุทยานพระจอมเกล้า วิทยาลัยการบริหารและจัดการ จากนั้นจะเห็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ทางด้านซ้ายมือ

เส้นทางที่ 2 มาจากกรุงเทพฯ โดยใช้ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) ตรงไปเรื่อยๆ จนถึง กม.ที่ 14
ให้ชิดซ้ายขึ้นสะพานกลับรถ จากนั้นให้ตรงไปตามป้ายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชิดซ้ายช่องที่ 2 (ให้ระวังช่องซ้ายสุด
เนื่องจากเป็นทางเข้าสถานีขนส่งสินค้า ICD)
เมื่อเบี่ยงซ้ายสู่ทางเข้าสนามบินแล้ว ให้รีบชิดขวาทันที เพื่อกลับรถเข้าสู่
ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ จากนั้นขับไปตามเส้นทางเรื่อยๆ จะผ่านบริเวณศูนย์กีฬาสถาบันฯ ให้ตรงไปจนถึงจุดที่มี
สะพานยกระดับข้ามมอเตอร์เวย์ เลี้ยวขวาใต้สะพานเข้าสู่ถนนฉลองกรุง จะเห็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ทาง
ด้านขวามือ ให้ตรงไปกลับรถที่หน้าคณะวิทยาศาสตร์
(เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่วกวนกว่าเส้นทางแรก แต่เหมาะสำหรับใช้เลี่ยงการจราจรติดขัดในทางสายหลัก)

เส้นทางที่ 3 มาจากมีนบุรี โดยใช้ถนนร่มเกล้า ให้ขับตรงมาตามถนนร่มเกล้าเรื่อยๆ จนถึงทางแยกต่างระดับ
ร่มเกล้าตัดกับมอเตอร์เวย์ จากนั้นให้เลือกใช้ เส้นทางที่ 1 หรือ เส้นทางที่ 2 เพื่อเดินทางมายังคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เส้นทางที่ 4 มาจากหนองจอก โดยใช้ถนนฉลองกรุง ให้ขับตรงมาตามถนนฉลองกรุงเรื่อยๆ จนถึงสะพานข้าม
ถนนมอเตอร์เวย์ เมื่อลงสะพานจะเห็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ทางด้านขวามือ ให้ตรงไปกลับรถที่หน้าคณะ
วิทยาศาสตร์

เส้นทางที่ 5 มาจากบางนา-ตราด, บางพลี โดยใช้ถนนกิ่งแก้ว ให้ขับตรงมาตามถนนกิ่งแก้วเรื่อยๆ จนถึง
ทางแยกต่างระดับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ตรงไปเล็กน้อยจากนั้นให้เลี้ยวขวาที่แยกกิ่งแก้ว เข้าสู่ถนนลาดกระบัง จากนั้นตรงไปตาม เส้นทางที่ 1

เส้นทางที่ 6 มาจากฉะเชิงเทรา, ชลบุรี โดยใช้ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) ให้ขับตรงมาตามถนน
มอเตอร์เวย์ จนถึง กม.ที่ 14 จากนั้นใช้ เส้นทางที่ 2 เพื่อเดินทางมายังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
หากมีปัญหาเรื่องการเดินทาง สามารถสอบถามได้ที่นี่