News

สรุปกิจกรรม ToBeIT@KMITL

สรุปกิจกรรม ToBeIT@KMITL ณ งานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง 2012 ซึ่งมีทั้งสาระและความบันเทิง
เพื่อให้น้องๆ เตรียมความพร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของไอทีลาดกระบัง

แนะนำคณะแบบคร่าวๆ

เนื่องจากผู้เข้าร่วมส่วนมากได้เข้าฟังการแนะนำการศึกษาหลักสูตรในช่วงเช้าแล้ว ในครั้งนี้จึงเป็นการ
แนะนำแบบคร่าวๆ เท่านั้น โดยได้พูดถึงเรื่องการแบ่งสายต่างๆ และรายละเอียดของแต่ละสายแบบ
คร่าวๆ โดยเริ่มจากสาย Software Engineering ซึ่งเป็นสายที่เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่มีประสิทธิภาพ ต่อด้วยสาย Network and System Technology เป็นสายที่ศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ต่อมาเป็นสาย Mutltimedia and Game Development สายนี้จะ
เรียนเกี่ยวกับกระบวนการสร้างและพัฒนาสื่อประสมและเกม และจบด้วยสาย Business Intelligence
ซึ่งศึกษาในเรื่องการสร้างความอัจฉริยะให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


การเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1

พี่ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลงมาเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากนักเรียนมัธยมปลายและความพร้อมในการสอบตรงของพี่ๆ เช่นบางคน
สมัครสอบแล้วติดหลายที่แล้วควรเลือกยังไง พี่ส่วนใหญ่ก็เลือกที่ๆ ตัวเองถูกใจและที่ๆ คิดว่า
จะทำตัวเองออกมาได้ดีที่สุด

แนะแนวข้อสอบ

ต่อจากนั้นพี่ๆ ได้แนะแนวข้อสอบและหัวข้อหลักในการทำข้อสอบสอบตรงซึ่งมี 3 วิชานั้นคือ วิชา
ภาษาอังกฤษ 30%, วิชาคณิตศาสตร์ 40% และวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 30%
และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ประสบการณ์จากนักศึกษาที่สอบได้ทุน

มีการแนะนำเทคนิคการเตรียมตัวสอบจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้ทุนการศึกษาจากการที่สอบตรง
ได้คะแนนสูงสุด ซึ่งพี่ๆ ส่วนใหญ่ก็เตรียมตัวกันมาตั้งแต่ ม.4 – ม.5 แต่พี่ๆ ก็แนะนำว่าเตรียมตัวตอนนี้
ก็ยังไม่สาย โดยมีการโปรโมทกิจกรรม ToBeIT@KMITL จัดโดยนักศึกษาไอทีลาดกระบัง ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ติววิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ให้น้องๆ ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของคณะแห่งนี้ ในช่วงปิดเทอม
ของน้องๆ ประมาณเดือนตุลาคม

กิจกรรมตอบคำถาม

และสุดท้าย พี่ๆ ได้นำคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Loopback IP
ของ IPv6 คืออะไร, SSL ย่อมาจากอะไร ใช้ทำอะไร และ CEO คนปัจจุบันของ Microsoft คือใคร
เป็นต้น มาถามน้องๆ ในห้องประชุมซึ่งมีการแจกของรางวัลต่างๆ มากมาย

ทิ้งท้าย

หลังจากนี้ น้องๆ สามารถติดตามกิจกรรมต่อๆ ไปของ ToBeIT@KMITL รวมถึงเข้ามาสอบถามและ
พูดคุยกับพี่ๆ ได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/tobeitkmitl ครับ