ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลทั่วไป

โทร: 0-2723-4942–3
โทรสาร: 0-2723-4946
E-mail: openhouse@it.kmitl.ac.th
ที่อยู่: งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

 

Social Network

Facebook Page: facebook.com/ITLadkrabangOpenhouse
Twitter: twitter.com/ITKMITL

 

แบบฟอร์มสอบถาม

ตอบคำถามด้านล่าง
2 + 10 =

ผู้สนับสนุน