Get 1+1 Free!!!

1085283_555910727802449_1492780602_n

น้องๆลาดกระบังเตรียมพบกับ โครงการ Get 1+1 Free!!! น้องชาวลาดกระบังที่ยังไม่ได้รับ account ของ DreamSpark Premium เพื่อเข้าไปดาวโหลด Software เพื่อการศึกษาฟรี และ account ของ MVA (Microsoft Virtual Academy) เพื่อเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนาแอพที่ทันสมัย ของ Microsoft โดย ทีม Microsoft Student Partners จะเปิดรับสมัคร DreamSpark Premium พร้อม MVA account ฟรี ในงานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง ครั้งที่7 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2556 ที่คณะไอทีลาดกระบังครับ พิเศษสำหรับน้องๆ คณะไอทีและวิทยาลัยนานาชาติ ที่สมัครรับ DreamSpark Premium ไปแล้ว จะได้รับ MVA account ทาง email เร็วๆนี้ครับ

ผู้สนับสนุน