ชุมนุม IT Forge

IT นั้นย่อมาจาก Information Technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วน Forge นั้นแปลว่า การตีเหล็ก หรือ โรงตีเหล็ก เพราะฉะนั้นเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจะหมายถึง การตีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กล้าแข็งขึ้น หรือ หมายถึงสถานที่สำหรับการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ชุมนุม IT Forge นั้นเป็นชุมนุมเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถนำไปแข่งขัน หรือนำไปปฏิบัติจริงเพื่อใช้หาเงินมาเลี้ยงชีพได้ โดยหลักๆ คือการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการจากที่เราได้เรียนรู้มานำมาต่อยอดต่อไป เพื่อให้เกิดแนวคิดหรือไอเดียใหม่ที่สามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถก้าวไปได้อย่างรวดเร็ว และอีกทั้งยังให้นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ นำไปใช้งานได้จริงอีกด้วย ไม่ใช่แค่เรียนอยู่ในมหาลัย แล้วก็จบอยู่แค่นั้น ดังนั้น ชุมนุม IT Forge จึงเป็นดั่งเหมือนโรงเหล็กที่จะตีเหล็กอ่อนให้ขึ้นรูปเป็นดาบ ที่งดงามและแข็งแรง ดั่งเช่น ความหมายของมัน

 

ทรัสต์ รักษ์คุณธรรม
ประธานชุมนุม IT Forge

 

962807_3252736812571_2021495213_n

ผู้สนับสนุน