การเดินทาง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังทางทิศเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทิศเหนือติดกับถนนมอเตอร์เวย์
กรุงเทพ-ชลบุรี(สายใหม่) ทิศใต้ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์ มีถนนฉลองกรุงตัดผ่านกลางสถาบันในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ใต้ และทางรถไฟสายตะวันออกตัดผ่านกลางสถาบันในทิศตะวันออก-ตะวันตก

kmitl_inside_layout

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสถาบันเป็นอาคารเดี่ยวสูง 6 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนนฉลองกรุง หากมาจากแยกเจ้าคุณทหาร (ทางทิศเหนือ) เมื่อลงสะพานข้ามถนนมอเตอร์เวย์แล้วจะเห็นคณะอยู่ทางด้านขวามือ

itbanner

 

แผนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สนับสนุน