กำหนดการและกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

 

เวลา กิจกรรมและสถานที่
09:00 – 16:30 น. นิทรรศการทางวิชาการ
บริเวณโถงชั้นล่าง, Senior Lab1(ชั้น 2) และชั้นลอย ภายในอาคารคณะฯ
09:00 – 16:30 น. กิจกรรมจากชุมนุมต่างๆ ของนักศึกษาในคณะ
ห้องบรรยาย M17, 111 และบริเวณโดยรอบคณะไอที
09.00 – 16.30 น. การแข่งขันตอบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium)
09.00 – 16.30 น. การแข่งขันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 ชั้น 2
09:00 – 16.30 น. การแข่งขันโต้วาทีหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องบรรยาย M21, M22, M23, 226(ชั้น 2) และห้องประชุมใหญ่ Auditorium (รอบชิงชนะเลิศ)
09.00 – 16.30 น. การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 207 ชั้น 2
09.00 – 16.30 น. กิจกรรมทัวร์คณะไอที ลาดกระบัง
ภายในอาคารคณะไอที (มีนักศึกษาเป็นวิทยากร) ลงทะเบียนที่โถงคณะ ชั้น 1
13.00 – 15.30 น. การเสวนาเรื่อง “เจ้าสัวไอที” และ “รู้ทันธุรกิจดิจิตอล”
ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium)
13.00 – 16.30 น. กิจกรรม Workshop
- Microsoft Windows 8.1 and Office 365
ห้องบรรยาย M23

 

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556

 

เวลา กิจกรรมและสถานที่
09:00 – 16:30 น. นิทรรศการทางวิชาการ
บริเวณโถงชั้นล่าง, Senior Lab1(ชั้น 2) และชั้นลอย ภายในอาคารคณะฯ
09:00 – 16:30 น. กิจกรรมจากชุมนุมต่างๆ ของนักศึกษาในคณะ
ห้องบรรยาย M17, 111 และบริเวณโดยรอบคณะไอที
09.00 – 12.00 น. แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium)
09.00 – 16.30 น. กิจกรรมทัวร์คณะไอที ลาดกระบัง
ภายในอาคารคณะไอที (มีนักศึกษาเป็นวิทยากร) ลงทะเบียนที่โถงคณะ ชั้น 1
09:30 – 11:00 น.
13.30 – 15.30 น.
กิจกรรม Workshop
- Microsoft Windows 8.1 and Office 365
ห้องบรรยาย M23
09:00 – 16:00 น. CITEC – การบรรย้ายด้าน Security
ห้องบรรยาย M21
13.00 – 16.30 น. กิจกรรม “ToBeIT@KMITL เตรียมความพร้อมสู่ไอทีลาดกระบัง”
ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium)

ผู้สนับสนุน