แนะนำหลักสูตรไอทีลาดกระบัง

288055_336299006459620_1792836876_o (1)

 

ขอเชิญนักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมฟังการแนะนำหลักสูตร พูดคุยกับอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความแตกต่างของหลักสูตรระหว่างสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศและ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พร้อมทั้งเปิดโอกาสผู้ร่วมงานสอบถามข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าไอทีลาดกระบัง แนะนำเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และเส้นทางอาชีพในสายไอที

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาได้ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม Auditorium
อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 9:00-12:00 น.

ผู้สนับสนุน