ทัวร์คณะ

 

สำหรับท่านที่ต้องการเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง server ชุมนุมของนักศึกษา
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณะฯ ได้มีการจัดนำชมสถานที่โดยมีนักศึกษาเป็นวิทยากร โดยจะแบ่งเป็นรอบๆ ทุก 10-15 นาที
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียนชมคณะบริเวณโถงชั้นล่างของอาคารคณะฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในวันงานทั้งสองวัน

 

cropped_tour017 cropped_tour011 cropped_tour002 cropped_tour007

ผู้สนับสนุน