การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการนำผลงานต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งงานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ มาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ชมและศึกษา บริเวณโถงชั้นล่างอาคารคณะฯ
น้องๆ จะได้รับทั้งความรู้ในเชิงวิชาการจากทั้งผลงานของนักศึกษา, งานวิจัยภายในคณะ รวมถึงผู้สนับสนุน ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้น้องๆ และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้สัมภาษณ์กันอย่างใกล้ชิด
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

 

cropped_exhibit007 cropped_sponsor007

 

รายชื่อโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 1. โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติประกอบการเล่าเรื่องอย่างง่าย
 2. ระบบค้นหาข้อมูลสถานที่ละหมาดบนสมาร์ตโฟน
 3. ระบบจัดการพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมสำหรับนักลงทุนรายย่อยบนสมาร์ทโฟน
 4. ระบบธุรกิจจำหน่ายเคสออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าที่แตกต่างกัน
 5. การศึกษาระบบเครือข่ายที่มีความยั่งยืน
 6. การประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการพิสูจน์ตัวตนด้วยข้อมูลพิกัดจีพีเอส
 7. การประยุุกต์ใช้สมาร์ทโฟนในการแจ้งเหตุฉุกเฉินและตำแห่งที่อยู่เพื่อขอรับบริการรถนำส่งและบริการทางแพทย์
 8. ระบบติดตามรถไฟ
 9. ระบบประกาศข่าวสาร
 10. ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน
 11. ระบบช่วยเหลืออัจฉริยะ สำหรับการใช้ชีวิตในเมือง
 12. ระบบสังเคราะห์เสียงแฝงอารมณ์สำหรับการเล่านิทาน
 13. การแบ่งข้อมูลโดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
 14. แอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมเพื่อหาเพื่อนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
 15. Android Application for Learning Japanese Language
 16. การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพิ่อเสริมสร้างทักษะให้กับเด็ก
 17. เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับแนะนำสินค้าและบริการ
 18. การออกแบบและจัดการส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
 19. เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 20. ระบบควบคุมรถบังคับผ่านเครือข่ายไร้สายบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือไอโฟนเพื่อการสำรวจพื้นที่
 21. การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้อธิบายคุณลักษณะ
 22. ระบบติดตามรถโดยสารสาธารณะ
 23. ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ
 24. การศึกษาเรื่องความปลอดภัยของซอล์ฟแวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษาซี
 25. Web Storage System for Business Organization
 26. การประยุกต์ใช้การทำเหทืองข้อมูลบนเว็บบนเว็บไซต์ตำราอาหารและจัดเมนู
 27. ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กรด้านโลจิสติกส์
 28. ระบบเกมผจญภัยบันไดงู
 29. การประยุกต์อาร์เอฟไอดีสำหรับการยืนยันตำแหน่งสินค้าในระบบจัดการคลังสินค้า
 30. ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานคร
 31. เว็บไซต์บริการซอฟแวร์ออนไลน์สำหรับธุรกิจการโรงแรม
 32. เมโทรสไตล์แอพพลิเคชั่นบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักบนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ(วินโดว์ อาร์เอส)
 33. สื่อสารสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับ Windows 8 Metro Stryle App
 34. เกมสามมิติบนเบราว์เซอร์โดยใช้คลาวด์เซิฟเวอร์
 35. ระบบติดตามเส้นทางบนสมาร์ทโฟนโดยอาศัยระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิงโลก สำหรังองค์กร
 36. ระบบจัีพีเอสตรวจสอบที่อยู่สำหรับร้านขายอาหารออนไลน์
 37. ระบบควบคุุมและจัดการความปลอดภัยบริเวณบริเวณบ้านผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น
 38. ระบบสนับสนุนและติดตามการทำงานของวิศวกร
 39. หุ่นยนต์แมงมุม
 40. ระบบเตือนภัยน้ำป่า
 41. ระบบการวิเคราะห์มูลค่าหุ้นบนเว็บไซต์
 42. ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเครือข่ายไร้สาย โดยแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น
 43. ระบบสั่งอาหารออนไลน์
 44. ระบบตรวจร่างกายขั้นต้นแบบพกพา
 45. ระบบการจัดการแบบฝึกหัดสำหรับโครงการแท็บแล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
 46. ระบบบันทึกและแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์

 

cropped_exhibit002 cropped_exhibit021

ผู้สนับสนุน