ชุมนุมวิจัยอนิเมและหมากกระดานสมัยนี้ อนิเมชั่นหรือการ์ตูนต่างๆเป็นสื่อที่อยู่ใกล้ตัว และเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งบางเรื่องนั้นได้มีการสอดแทรกสาระเนื้อหาที่น่าสนใจ หรือมีการละเล่นต่างๆ ที่หลายๆ คนเคยเล่น แต่ห่างเหินไปเพราะเทคโนโลยีต่างๆ เริ่มมีเกมมาแทนที่ ชุมนุมเราจึงจัดตั้งขึ้นเพื่อวิเคราะห์สาระ แนวคิด และข้อคิด ที่มีอยู่ในอนิเมชันเหล่านั้น รวมไปถึงลักษณะต่างๆ ของอนิเมชั่น และยังนำเกมกระดาน และการละเล่นต่างๆ ที่อยู่ในอนิเมมาฝึกเล่น และเรียนรู้ความแตกต่าง และเพื่อสร้างความสนุกสนาน และความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย มาสนุกสนานกับอนิเมชัน และเกมกระดานกันเถอะครับ  

ศรุต ไทยถาวร
ประธานชุมนุมวิจัยอนิเมและหมากกระดาน

 

Sponsor