ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

Quiz
การแข่งขันตอบปัญหา

ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา จังหวัด
DekCom 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
ณัฐนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี
DekCom1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
SA01 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพฯ
SA02 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพฯ
Let's Go โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
Suansamut Plus โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ
สเปิร์ม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ
PMR โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพฯ
H.V. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
HV ROBOCLUB โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
DSR โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพ
DSR โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพ
smile by asia วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย กรุงเทพฯ
PPM2 ประภามนตรี2 สมุทรปราการ
ทินกรพิทยานุสรณ์ โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพ
Charles โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพฯ
Spooklight โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพฯ
St.sincere ศึกษานารี กรุงเทพฯ
Hatyaiwittayakarn โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา
PCCP Lollipop โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี
Duo โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น
Let it be โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
ใต้ร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
Ctr.C_Ctr.V โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
ACSP QUIZ1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ACSP QUIZ2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
สามมุกคริสเตียน โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ชลบุรี
KPN ฟรุ้งฟริ้ง โรงเรียนกาญจาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
Mekokung Style โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Potisarn1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ
Potisarn2 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพ
มะขามบอย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ
ข้าน้อยสมควรตาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
รวม 34 ทีม

 

PHP & Javascript
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์

ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา จังหวัด
เด็กคลองผดุงฯ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
monopoly.yzi.me สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
สเปิร์ม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ
พระแม่มารี โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพฯ
403 Forbidden โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
DSR โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพ
asia วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย กรุงเทพฯ
Commit plz โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
G.W.P. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"1 แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" แม่ฮ่องสอน
Spa Begin โรงเรียนสภาราชินี ตรัง
Duo โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น
รวม 12 ทีม

 

Network Security
การแข่งขันความปลอดภัยในระบบเครือข่าย

ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา จังหวัด
นนทรี 1 โรงเรีนนนนทรีวิทยา กรุงเทพ
นนทรี 2 โรงเรีนนนนทรีวิทยา กรุงเทพ
index.html สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
SecurityX โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
DSR โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพ
DSR โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพ
เตรียมพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
เตรียมพัฒน์-2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
lyfoid โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
หัวหน้ายาม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
รปภ.Network โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ลูกแม่รำเพย I โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
ลูกแม่รำเพย II โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
ลูกแม่รำเพย III โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
ลูกแม่รำเพย IIII โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
รวม 15 ทีม

 

Debate
การแข่งขันโต้วาที

ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา จังหวัด
DekCom โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
ศิลป์ไท โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
at asia วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย กรุงเทพฯ
eye of tiger ดวงตาพยัคฆ โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
Random โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
รวม 5 ทีม

 

ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันมารายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน 30 นาที ตามที่ได้ประกาศไว้ในการสมัครแข่งขันของแต่ละประเภท และขอให้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น

แล้วพบกันวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน

Sponsor