ทัวร์คณะ

 

ทัวร์ที่จะพาทุกท่านไป เยี่ยมชมสถานที่จริง ไม่ว่าจะเป็น ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ (Lab), ห้อง Server, ชุมนุมของนักศึกษา
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบทุกซอกทุกมุม โดยทางคณะได้มีการจัดทีมนำชมสถานที่ซึ่งมีนักศึกษาเป็นวิทยากรนำชมสถานที่ และแบ่งออกเป็นรอบ รอบละ 10 - 15 นาที

ท่านที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียนชมคณะ บริเวณโถงชั้นล่างของอาคารคณะฯ ตลอดทั้งวัน

 

Sponsor