การเดินทางโดยรถยนต์

แผนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เส้นทางที่ 1
มาจากกรุงเทพฯ โดยใช้ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) เมื่อถึง กม.ที่ 10 ให้ชิดซ้ายเพื่อออกจากมอเตอร์เวย์ที่แยกต่างระดับร่มเกล้า เลี้ยวขวาไปตามถนนร่มเกล้า มุ่งหน้าถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยกลาดกระบัง ตรงไปตามถนนลาดกระบังประมาณ 3.5 กิโลเมตร จะถึงทางแยกเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ชิดซ้ายตามป้าย “ลาดกระบัง” จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนฉลองกรุง ข้ามสะพานเข้าสู่เขตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไปตามเส้นทางเรื่อยๆ ผ่านคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง จากนั้นข้ามทางรถไฟ ถนนจะหักโค้งไปทางขวาผ่านอุทยานพระจอมเกล้า วิทยาลัยการบริหารและจัดการ จากนั้นจะเห็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ทางด้านซ้ายมือ
 
เส้นทางที่ 2
มาจากกรุงเทพฯ โดยใช้ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) ตรงไปเรื่อยๆ จนถึง กม.ที่ 14 ให้ชิดซ้ายขึ้นสะพานกลับรถ จากนั้นให้ตรงไปตามป้ายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชิดซ้ายช่องที่ 2 (ให้ระวังช่องซ้ายสุดเนื่องจากเป็นทางเข้าสถานีขนส่งสินค้า ICD) เมื่อเบี่ยงซ้ายสู่ทางเข้าสนามบินแล้ว ให้รีบชิดขวาทันที เพื่อกลับรถเข้าสู่ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ จากนั้นขับไปตามเส้นทางเรื่อยๆ จะผ่านบริเวณศูนย์กีฬาสถาบันฯ ให้ตรงไปจนถึงจุดที่มีสะพานยกระดับข้ามมอเตอร์เวย์ เลี้ยวขวาใต้สะพานเข้าสู่ถนนฉลองกรุง จะเห็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ทางด้านขวามือ ให้ตรงไปกลับรถที่หน้าคณะวิทยาศาสตร์ (เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่วกวนกว่าเส้นทางแรก แต่เหมาะสำหรับใช้เลี่ยงการจราจรติดขัดในทางสายหลัก)
 
เส้นทางที่ 3
มาจากมีนบุรี โดยใช้ถนนร่มเกล้า ให้ขับตรงมาตามถนนร่มเกล้าเรื่อยๆ จนถึงทางแยกต่างระดับร่มเกล้าตัดกับมอเตอร์เวย์ จากนั้นให้เลือกใช้ เส้นทางที่ 1 หรือ เส้นทางที่ 2 เพื่อเดินทางมายังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เส้นทางที่ 4
มาจากหนองจอก โดยใช้ถนนฉลองกรุง ให้ขับตรงมาตามถนนฉลองกรุงเรื่อยๆ จนถึงสะพานข้าม ถนนมอเตอร์เวย์ เมื่อลงสะพานจะเห็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ทางด้านขวามือ ให้ตรงไปกลับรถที่หน้าคณะวิทยาศาสตร์
 
เส้นทางที่ 5
มาจากบางนา-ตราด, บางพลี โดยใช้ถนนกิ่งแก้ว ให้ขับตรงมาตามถนนกิ่งแก้วเรื่อยๆ จนถึงทางแยกต่างระดับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ตรงไปเล็กน้อยจากนั้นให้เลี้ยวขวาที่แยกกิ่งแก้ว เข้าสู่ถนนลาดกระบัง จากนั้นตรงไปตาม เส้นทางที่ 1
 
เส้นทางที่ 6
มาจากฉะเชิงเทรา, ชลบุรี โดยใช้ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) ให้ขับตรงมาตามถนน มอเตอร์เวย์ จนถึง กม.ที่ 14 จากนั้นใช้ เส้นทางที่ 2 เพื่อเดินทางมายังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Sponsor