กำหนดการและกิจกรรม

กำหนดการ IT Ladkrabang Open House 2014
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรม รายละเอียด เวลา

นิทรรศการทางวิชาการ

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาและให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สถานที่: บริเวณห้องแสดงผลงานชั้น 1 และห้องบรรยาย M03, M04 ภายในอาคารคณะฯ

09:00 – 16:30 น.

แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • แนะนำคณะฯ และหลักสูตร
  • ทุนการศึกษา หอพัก ชุมนุม และสภาพแวดล้อม
  • แนะนำวิชาชีพและงานด้านไอทีโดยคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ผู้ปกครองสมัครผ่านเว็บไซต์

สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) คณะฯ

09:00 – 12:00 น.

การแข่งขันตอบปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันเพื่อทดสอบความรู้ทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยสมัครเข้าร่วมผ่านโรงเรียนที่สังกัด

สถานที่: ห้องบรรยาย M22 คณะฯ

09.00 – 15.00 น.

การแข่งขันด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

การแข่งขันเพื่อทดสอบทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในระบบเครือข่าย สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยสมัครเข้าร่วมผ่านโรงเรียนที่สังกัด

สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 ชั้น 2 อาคารคณะฯ

09.00 – 15.00 น.

การแข่งขันโต้วาทีหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขันโต้วาทีในระดับมัธยมศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. ชีวิตจะสบายถ้ามีอินเทอร์เน็ต
  2. ซื้อของออนไลน์ดีกว่าซื้อของหน้าร้าน
  3. จริงหรือที่โลกออนไลน์เป็นภัยร้ายทำลายสังคม

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยสมัครเข้าร่วมผ่านโรงเรียนที่สังกัด

สถานที่: ห้องบรรยาย 223, 224, 225, 226 (ชั้น 2) และห้อง Auditorium (รอบชิง)

09:00 – 16.30 น.

การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript

การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยสมัครเข้าร่วมผ่านโรงเรียนที่สังกัด

สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 207 ชั้น 2 อาคารคณะฯ

09.00 – 15.00 น.

การเสวนาเรื่อง

“ทำเว็บให้ติดเทรนด์ ไม่ใช่เป็นแค่ตามกระแส”

การเสวนาเรื่อง “ทำเว็บให้ติดเทรนด์ ไม่ใช่เป็นแค่ตามกระแส

โดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น

คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ - แชร์ประสบการณ์ทำเนื้อหาบน Pantip ยังไงให้ติดเทรนด์

คุณวโรรส โรจนะ - เจ้าของเว็บ Dek-D แชร์ประสบการณ์การสร้างเว็บวัยรุ่นที่ต้องตามกระแสให้ทัน

คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ - Blogger เจ้าของรางวัล Twitter of the Year Thailand 2014 ถึงการทำเนื้อหาบน Social Media ในกระแสที่รวดเร็วหลากหลาย

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) คณะฯ

13.00 – 15.00 น.

กิจกรรม Workshop

- Microsoft Windows 8.1 and Office 365

กิจกรรมโดยนักศึกษา Microsoft Student Partners จากบริษัท Microsoft ประเทศไทย ที่จะมานำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Microsoft Windows 8.1 และ Microsoft Office 365 รวมทั้งเทคโนโลยีอื่นๆที่น่าสนใจ แปลกใหม่ และทันสมัยมาแสดงให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

สถานที่: ห้องบรรยาย M23

13.00 – 16.00 น.

สัมมนาเตรียมความพร้อม

สู่ไอทีลาดกระบัง

“ToBeIT@KMITL”

การเตรียมสอบเข้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง โดยรุ่นพี่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่: ห้องบรรยายห้อง M14, M15 และ M21

13.00 – 16:30 น.

เยี่ยมชมคณะฯ

สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย ชุมนุมต่างๆ ของนักศึกษา ฯลฯ

09.00 – 16.30 น.

กิจกรรมจากชุมนุมต่างๆ

ของนักศึกษาในคณะ

สถานที่: บริเวณลานหน้าอาคารคณะฯ

09.00 – 16.30 น.

Sponsor