ติดต่อ


สอบถามข้อมูลทั่วไป


โทรศัพท์

0-2723-4936 - 45

อีเมลล์

openhouse@it.kmtil.ac.th

ที่อยู่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

โซเชียลเน็ตเวิร์ก


Facebook

facebook.com/ITLadkrabangOpenhouse

Twitter

twitter.com/ITKMITL