การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript


วัตถุประสงค์

การเข้าแข่งขัน

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน