Faculty of Information Technology

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

1 กันยายน 2560

เวลา 08.00 - 16.30 น.

เลือกในสิ่งที่ใช่ เรียนในสิ่งที่ชอบ

กลับมาอีกครั้งกับงานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง “IT LADKRABANG OPEN HOUSE 2017” ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับปีนี้จะได้พบกับกิจกรรมมากมายที่จะทำให้รู้จักกับการเรียนไอทีแบบถึงแก่น

กำหนดการ
"
"

การศึกษาต่อ

To Be IT@KMITL

เตรียมความพร้อมสู่ไอทีลาดกระบัง

การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ

ผลงานนักศึกษาและคณาจารย์

ทัวร์คณะ

นำชมคณะไอทีลาดกระบัง

แนะนำหลักสูตรไอทีลาดกระบัง

หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์

การแข่งขัน

E-SPORT

แข่งขันเกม DOTA2 ในโหมด CAPTAIN เวอร์ชันที่ใช้แข่งคือ Tournament, การแข่งขันเป็นแบบแพ้ตกรอบ รายละเอียด

การแข่งขันโครงงาน

สร้างสรรค์โครงงานที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ที่มีความน่าสนใจทั้งในเชิงการตลาดและเทคโนโลยี..

ความปลอดภัยระบบ

รูปแบบการแข่งขันจะเป็นการหาช่องโหว่ของระบบเพื่อแก้ปัญหาภายในเวลาที่กำหนดให้...

การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์

ให้ผู้แข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ให้มีรายละเอียดตามที่โจทย์กำหนด...

แก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์

ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนผลลัพธ์และแนวคิดในการแก้ปัญหาลงในกระดาษคำตอบ และส่งกระดาษคำตอบภายในเวลาที่กำหนด...

เวิร์คชอป

MULTIMEDIA & GAME

ขยับขับเคลื่อนด้วย AR

ในเวิร์คชอปนี้ น้อง ๆ จะได้รู้จักกับเทคโนโลยี AR และได้เรียนรู้วิธีการสร้างเกมโดยใช้ AR

NETWORKS

เชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งด้วย IoT

ในเวิร์คชอปนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT หรืออินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง...

SOFTWARE ENGINEERING

ใส่กึ๋นให้เลโก้

ในเวิร์คชอปนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเซ็นเซอร์

DATA SCIENCE

ตามหาโปเกม่อนด้วยวิทยาการข้อมูล

ในเวิร์คชอปนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ การใช้ข้อมูลการเกิดของโปเกม่อนที่หายาก มาพยากรณ์การเกิดในอนาคต

กิจกรรมชุมนุมของนักศึกษา

เสวนา

Behide The Scenes

REAL-LIFE GAME DEVELOPERS

ภาพบรรยากาศภายในงาน