ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports)

ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา
FiveTrashPlayers สารสาสน์วิเทศศึกษา
Forget Me Not เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ