ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ (Network Security)

ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา
ST.MARY มาเรียลัย
ระเิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
skyfall007 เซนต์ดอมินิก
['MOXGA] อัสสัมชัญศรีราชา
NPM หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
NSSC Free Hug นครสวรรค์
VJ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
PPMS ประภามนตรี ๒
กะเพาไก่ไข่ดาว ประภามนตรี
THAILAND PPM2 ประภามนตรี2
ตึกคอมริมรั้ว พิบูลวิทยาลัย
L0opl3ack1P จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
Hack me if you can เบญจมราชรังสฤษฎิ์
DSR603 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า