ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย (PHP และ JavaScript)

ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา
็HWPTEAM โรงเรียนหอวังปทุมธานี
เชิญนั่งครับ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
NBR school นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
1st you see me วิสุทธรังษี
januwd v1.5 xpolit โพธิสารพิทยากร
Destiny.RO โรงเรียนวัดราชโอรส
ฺBreguet ฤทธิยะวรรณาลัย ๒
Megane เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
MVSTEAM โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
SW2017 สวรรค์อนันต์วิทยา
Dark Horse หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
ยิ่งพัฒนายิ่งทะลวง อัสสัมชัญสมุทรปราการ
KPSP โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
Suprem ปทุมคงคา
Sword Art Offline อัสสัมชัญสมุทรปราการ