ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

การประกวดโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School IT Student Project Contest)

ชื่อทีม ชื่อสถานศึกษา
The Unique Bed (เตียงพลิกตัวผู้ป่วยแผลกดทับ) ชลกันยานุกูล
ระบบควบคุมการจองและการเปิดปิดไฟสนามแบดมินตัน ชลกันยานุกูล
Breguet ฤทธิยะวรรณาลัย ๒
Samsen สามเสนวิทยาลัย
PDF ยอแซฟอุปถัมภ์
Untitled-4.0 ระยองวิทยาคม