การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports)


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสแสดงความสามารถในกีฬา E-sport
 • เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมอยากทำการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการเล่นเกมให้เกิดประโยชน์ 
 • การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นตัวแทนจากโรงเรียนในการเข้าแข่งขัน
 • การแข่งขันจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบทีม ทีมละ 7 คน (ตัวจริง 5 คนตัวสำรอง 2 คน) ส่งได้โรงเรียนละ 2 ทีม (รับไม่เกิน 32 ทีม)
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องกดเข้ากลุ่ม FB : IT@KMITL OPENHOUSE2017 Dota2 Tournament เพื่อรับทราบข้อมูลที่จำเป็นและสายการแข่งขัน
 • เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
 • กรอกข้อมูลลงใบสมัครใน https://openhouse.it.kmitl.ac.th/2017 ให้ครบถ้วน (หากกดสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้)
 • ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4946
 • ทางอีเมลที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
 • รูปแบบกติกาการแข่งขัน

 • แข่งขันเกม DOTA2 โหมดที่ใช้แข่งขัน : CAPTAIN MODE เวอร์ชั่นที่ใช้แข่งขัน : Tournament
 • เป็นการแข่งขันแบบ single elimination (แพ้ตกรอบ)
 • ทุกรอบเป็นการแข่งแบบ Best of One (เกมเดียว) ส่วนรอบชิงจะเป็น Best of Three (สองในสาม)
 • การกดหยุดเกม : สามารถกดหยุดเกมได้ฝั่งละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 5 นาที
 • ทีมที่ชนะจะต้องส่งผลการแข่งขันก่อนเวลา 09.00 น. ของวันถัดไปหากไม่มีการนำผลการแข่งขันมาส่งภายในเวลาที่กำหนดจะปรับแพ้ทั้งสองทีม
 • ภายในห้องแข่งขันจะมีได้แค่ผู้เล่นทั้งหมด 10 คนและกรรมการเท่านั้น (ห้ามมี Coach อยู่ในห้องแข่ง)
 • ทั้งสองทีมนัดเวลาแข่งขันกันเอง หากนัดเวลาแข่งขันไม่ลงตัวให้ใช้เวลา 20:30 น. เป็นเวลาหลัก
 • ข้อห้าม

 • ห้ามมีการใช้ข้อผิดพลาดของเกม (Bug) ในการแข่งขัน
 • ห้ามมี Coach อยู่ในห้องแข่งขัน
 • ห้ามพิมพ์คำหยาบคายหรือคำที่มีความหมายถากถางที่ไม่แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน หากพบปรับแพ้ทันที
 • ห้ามตั้งชื่อไม่สุภาพหรือใช้คำหยาบคายหรือคำด่าทั้งภาษาไทยหรืออังกฤษ หากพบปรับแพ้ทันที
 • ห้ามปรับแต่งภาพผลการแข่งขัน หากพบปรับแพ้ทันที
 • การประท้วงการแข่งขัน

 • ต้องทำก่อนเริ่มการแข่งขัน (ถ้าเริ่มเกมไปแล้วจะไม่สามารถประท้วงในภายหลังได้)
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • จะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 20.30 น.
 • เป็นการแข่งขันออนไลน์จนกว่าจะถึงรอบชิงชนะเลิศ
 • รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันจะจัดขึ้นวันที่ 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จนถึงเวลา 13.00 น.
 • สถานที่จัดการแข่งขันห้อง 106 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รอบชิงชนะเลิศจะมาแข่งขันที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ในวันแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบพร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย
 • การมอบของรางวัลจะมอบในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.
 • รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับใบประกาศนียบัตร ทุนการศีกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับใบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร
 • หมายเหตุ

 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะต้องมีคะแนนถึงเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด