Swift Coding Club

รู้ไหมว่า เราเองก็สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนได้ กิจกรรมสุดพิเศษจากชุมนุม Swift Coding Club ในหัวข้อ “ควบคุมโดรนแบบง่ายๆด้วยภาษา Swift” ที่จะพาน้องๆไปรู้จักกับภาษา Swift และพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น พร้อมแอปพลิเคชั่นแนะนำที่น้องๆสามารถนำไปใช้เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการคิดและการเขียนโปรแกรม

ภาพกิจกรรมของชมรม

สร้างแอพลิพลิเคชันบน IOS