Add Your Heading Text Here

HIDE AND SEEK
ณ หมู่บ้านในเมืองชนบท มีพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่ง ชอบเล่นซ่อนแอบกันในป่าที่ใกล้สุสาน มาตั้งแต่เด็ก วันหนึ่งทั้งครอบครัวได้เดินทางไปเก็บผลไม้ป่า เพื่อนำมาขายในวันรุ่งเช้า ระหว่างที่เก็บนั้น ไม่พบน้องสาว พบตัวอีกทีคือรู้ว่าเสียชีวิต เพราะพลัดตกไปในน้ำตก ซึ่งน้องว่ายน้าไม่เป็น พี่สาวซึ่งทำใจยอมรับไม่ได้ คิดถึงน้องสาว จึงกลับไปเล่นซ่อนแอบกับน้องในป่าแห่งความทรงจำอีกครั้ง!

ผู้จัดทำ:
1. นายณัฐพงศ์ สายนาค
2. นางสาวณิชาภัทร คชาชีวะ
3. นางสาววิภวภัทร หงษ์สิงห์

เป็นส่วนหนึงของวิชา 06016342: COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION