Add Your Heading Text Here

Zimzala Beep Beep
คุณยายกำลังเดินออกกำลังกายอยู่ริมถนนได้เหลือบไปเห็นฝั่งตรงข้ามของถนนซึ่งมีบรรดาสัตว์น้อยใหญ่อยู่ ทำให้คุณยายนึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กที่คุณยายมีความผูกพันกับสัตว์ต่าง ๆ ปฎิบัติการข้ามถนนเพื่อไปหาเหล่าสัตว์ทั้งหลายกำลังเริ่มขึ้น

ผู้จัดทำ:
1. นางสาวชุติกาญจน์ ธัญญกิจ
2. นางสาวมารีน่า หนูรามัญ

เป็นส่วนหนึงของวิชา 06016343: GAME DESIGN AND DEVELOPMENT