ขออภัย ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วม Workshop รายการ

"เชื่อมต่อทุกสิ่งด้วย IoT"

ครบจำนวนแล้ว โปรดทำการสมัครหน้างานในวัน IT Ladkrabang Openhouse 2018 จะสามารถเข้าร่วม Workshop ได้ในช่วงบ่าย