กรุณาเลือกประเภทการลงทะเบียน

หมายเหตุ : 1 อีเมลสามารถเลือกลงทะเบียนได้เพียงประเภทละ 1 ครั้งเช่น เคยลงทะเบียนอบรมเวิร์คช็อปแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนอบรมเวิร์คช็อปซ้ำได้อีก แต่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ หากลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเวิร์คช็อป หรือเสวนาแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป

ranger-logo

IT Ladkrabang Open House 2023

Information Technology

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

  • 02-723-4900 ต่อ 4938-4945

  • 080-172-5376

  • 086-904-1119

© ITLadkrabang Open House 2023 | All Rights Reserved.