กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566
 • ลงทะเบียน
  บริเวณโถง ชั้น 1
  เริ่ม 8:30 น.
 • พิธีเปิด
  หอประชุม (Auditorium) ชั้น 1
  09:30 น. - 09:45 น.
 • นิทรรศการทางวิชาการ
  บริเวณโถง ชั้น 1
  09:00 น. - 16:00 น.
 • นิทรรศการ ผลงานนวัตกรรม
  ห้อง METAVERSE ชั้น 4
  09:00 น. - 16:00 น.
 • กิจกรรม ToBeIT@KMITL
  หน้าหอประชุม (Auditorium) ชั้น 1
  09:00 น. - 16:00 น.
  • พบปะรุ่นพี่เตรียมความพร้อมสู่ไอทีลาดกระบัง การแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยและการเตรียมสอบเข้าคณะไอทีลาดกระบัง โดยรุ่นพี่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
 • การแข่งขัน
  09:00 น. - 16:00 น.
  • การแข่งขันแก้ปัญหาด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science Challenge)
   ห้อง Lab 203 ชั้น 2
  • การแข่งขันออกแบบเกม
   ห้อง Lab 205 ชั้น 2
  • การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript
   ห้อง Lab 207 ชั้น 2
 • กิจกรรมจากชุมนุมนักศึกษา
  09:00 น. - 16:00 น.
  • ชุมนุมสันทนาการ (AGAPE)
   บริเวณ ชั้น M
  • ชุมนุม PHOTO (ถ่ายรูป)
   ห้อง M04 ชั้น 1
  • ชุมนุม INFONIC (ดนตรี)
   ห้อง Common ชั้น 1
  • ชุมนุม Boardgame & Anime
   ห้อง M21 และ M22 ชั้น 1
 • เสวนาหลักสูตร
  หอประชุม (Auditorium) ชั้น 1
  10:00 น. - 11:30 น.
  • แนะนำคณะฯ และหลักสูตรของคณะไอที
  • แนะนำเรื่องการสมัคร TCAS เข้าคณะไอที
  • แนะนำทุนการศึกษา หอพักชุมนุมและสภาพแวดล้อม
  • แนะนำอาชีพและงานด้านไอทีโดยคณาจารย์และนักศึกษาของคณะ
 • กิจกรรมพาทัวร์
  จุด Start บริเวณ หน้าห้อง M05 ชั้น 1
  11:30 น. - 16:00 น.
 • กิจกรรม Workshop 5 หัวข้อ (รอบที่ 1)
  13:00 น. - 15:00 น.
  • “Joy Story - จินตนาการทะลุมิติ กับ Animation และ AR”ห้อง Lab 308 ชั้น 3
  • “ดีไซน์บ้านอัจฉริยะด้วย Packet Tracer”
   ห้อง Lab 306 ชั้น 3
  • “Build your App: สร้างแอปมือถือด้วยตัวเอง”
   ห้อง Lab 304 ชั้น 3
  • “Data Science 101”
   ห้อง Project Base 2 ชั้น 2
  • “Smart Robot”
   ห้อง Deep-tech ชั้น 4
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
 • ลงทะเบียน
  บริเวณโถง ชั้น 1
  เริ่ม 8:30 น.
 • นิทรรศการทางวิชาการ
  บริเวณโถง ชั้น 1
  09:00 น. - 16:00 น.
 • นิทรรศการ ผลงานนวัตกรรม
  ห้อง METAVERSE ชั้น 4
  09:00 น. - 16:00 น.
 • กิจกรรม ToBeIT@KMITL
  หน้าหอประชุม (Auditorium) ชั้น 1
  09:00 น. - 16:00 น.
  • พบปะรุ่นพี่เตรียมความพร้อมสู่ไอทีลาดกระบัง การแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยและการเตรียมสอบเข้าคณะไอทีลาดกระบัง โดยรุ่นพี่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
 • กิจกรรมจากชุมนุมนักศึกษา
  09:00 น. - 16:00 น.
  • ชุมนุมสันทนาการ (AGAPE)
   บริเวณ ชั้น M
  • ชุมนุม PHOTO (ถ่ายรูป)
   ห้อง M04 ชั้น 1
  • ชุมนุม INFONIC (ดนตรี)
   ห้อง Common ชั้น 1
  • ชุมนุม Boardgame & Anime
   ห้อง M21 และ M22 ชั้น 1
 • กิจกรรม Workshop 5 หัวข้อ (รอบที่ 2)
  10:00 น. - 12:00 น.
  • “Joy Story - จินตนาการทะลุมิติ กับ Animation และ AR”ห้อง Lab 308 ชั้น 3
  • “ดีไซน์บ้านอัจฉริยะด้วย Packet Tracer”
   ห้อง Lab 306 ชั้น 3
  • “Build your App: สร้างแอปมือถือด้วยตัวเอง”
   ห้อง Lab 304 ชั้น 3
  • “Data Science 101”
   ห้อง Project Based 2 ชั้น 2
  • “Smart Robot”
   ห้อง Deep-tech ชั้น 4
 • กิจกรรมพาทัวร์
  จุด Start หน้าห้อง M05 ชั้น 1
  11:30 น. - 16:00 น.
 • เสวนาหลักสูตร
  หอประชุม (Auditorium) ชั้น 1
  13:00 น. - 14:30 น.
  • แนะนำคณะฯ และหลักสูตรของคณะไอที
  • แนะนำเรื่องการสมัคร TCAS เข้าคณะไอที
  • แนะนำทุนการศึกษา หอพักชุมนุมและสภาพแวดล้อม
  • แนะนำอาชีพและงานด้านไอทีโดยคณาจารย์และนักศึกษาของคณะ
ranger-logo

IT Ladkrabang Open House 2023

Information Technology

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

 • 02-723-4900 ต่อ 4938-4945

 • 080-172-5376

 • 086-904-1119

© ITLadkrabang Open House 2023 | All Rights Reserved.